Verloskundig Echocentrum Beverwijk Castricum

Prenatale Screening

Prenatale screening

Als jullie als aanstaande ouders dat willen, kun je je ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Dit noemen we prenatale screening. Je verloskundige bespreekt (indien jullie dit wensen) in de eerste weken van je zwangerschap uitvoerig met jullie wat de testen inhouden, welke keuzes jullie hebben en wat jullie visie is op het uitvoeren van prenatale screening. 

Het doel van prenatale screening is om zwangeren die dat wensen, tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer aandoeningen, zodat je een geïnformeerde keuze kan maken uit verschillende handelingsopties.

Je kan kiezen voor 2 verschillende vormen van prenatale screening:

1. Screening op down-, edwards-, en patausyndroom middels de NIPT (niet-invasieve prenatale test)

2. Een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) rond 13 en/of 20 weken zwangerschap, waarmee je informatie krijgt of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke structurele afwijkingen bij je ongeboren kind

In ons echocentrum kunnen 2 van de onderzoeken die onder prenatale screening vallen worden uitgevoerd, dit zijn de 13 wekenecho/ETSEO en de 20 wekenecho/SEO. Voor informatie over de NIPT vragen we je contact op te nemen met je verloskundige. Je bent welkom voor de ETSEO en SEO nadat je verloskundige een verwijsbrief heeft gestuurd.

Mocht je meer achtergrondinformatie wensen, kijk dan op de website van het RIVM over prenatale screening.